Ν. Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ – Α. Β. ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας

Το 1975 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κ. Γαβαλά & Συνεργατών. Λειτούργησε με αυτή τη μορφή μέχρι το 2007, οπότε και εξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Ν. Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ – Α. Β. ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η εταιρία μας ειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο και στις εργασιακές σχέσεις όπου προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές λύσεις και συμβουλές σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα συνεργαζόμαστε και με άλλα δικηγορικά γραφεία για τα οποία παρέχουμε συμβουλές και συντάσσουμε γνωμοδοτήσεις επί δυσχερών νομικών ζητημάτων εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Η δραστηριότητά μας

Ειδικότερα η επιστημονική-επαγγελματική μας ομάδα προσφέρει, κατά τρόπο άμεσο και ριζικό καθημερινή αρωγή και συμπαράσταση  στα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού των επιχειρήσεων και Οργανισμών εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές, πρωτοποριακές και πρακτικές λύσεις στα καθημερινά επιχειρησιακά-εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, βοηθώντας τους παράλληλα να κατανοήσουν τις  ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα των εργασιακών σχέσεων.

Περισσότερα για τις δραστηριότητές μας