Ν. Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ – Α. Β. ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και οι επιπτώσεις τους στον κόσμο των επιχειρήσεων»

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη και νομικούς συμβούλους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των επιχειρηματικών στελεχών και κυρίως των στελεχών των τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) επί των ζητημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές, μεταξύ άλλων  σχετικά με : 

  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης (τεκμήριο εξάρτησης, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, τηλεργασία, διευθέτηση χρόνου εργασίας)
  • Διαθεσιμότητα - κατάτμηση αδείας - νέες υποχρεώσεις προς ΣΕΠΕ, - κυρώσεις
  • Ατομικές και ομαδικές απολύσεις
  • Υερεργασία - νόμιμες και «κατ’ εξαίρεση» υπερωρίες, - νέο βιβλίο υπερωριών - εργασία έκτης ημέρας
  • Συλλογικές συμβάσεις (αυτονόμηση από ΕΓΣΣΕ) – Μεσολάβηση /Διαιτησία

Εισηγήσεις θα παρουσιάσουν ο διευθύνων εταίρος Δρ. Ν. Γαβαλάς και έμπειροι δικηγόροι - εργατολόγοι, μέλη της εταιρίας μας (ο κ. Αντ. Γεωργαντίδης, LLM και η κ. Ειρ. Βλάχου, Μ.Δ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Θα επακολουθήσει διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών επί των ανωτέρω θεμάτων.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 στις 4.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Park Hotel», Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ.10.

Αναλυτικό πρόγραμμα ημερίδας