???????? ???????

Η Εταιρία  διευθύνεται από τον Δόκτορα  Νικόλαο Γαβαλά, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, που γεννήθηκε στην Αθήνα και διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών το 1971.

Εκπαίδευση: Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Νομική Σχολή του Γερμανικού Πανεπιστημίου JOHANN - WOLFGANG GOETHE UNIVERSITΑΕT στη Φρανκφούρτη, στην Διεθνή Σχολή «Faculte International de Droit Compare», στο Στρασβούργο  και στο Institute of Advanced Legal Studies, στο Λονδίνο.

Ακαδημαϊκή  πορεία: από το 1995 μέχρι το 2005 υπήρξε συμβασιούχος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης όπου διεξήγαγε έρευνα και δίδαξε στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τμήμα της Σχολής Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασιακές Σχέσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εργατικό Δίκαιο

Ερευνητική – συγγραφική δραστηριότητα:

Κυριότερες μελέτες: Η απόλυση του μισθωτού στο Ελληνικό και Συγκριτικό Δίκαιο (συγκριτική μελέτη σε 6 διαφορετικά νομικά συστήματα) Εκδόσεις Σάκκουλα, (1993), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό δίκαιο από τη Ρώμη στο Άμστερνταμ (2000), Εργατική Νομοθεσία (Νομική Βιβλιοθήκη, 2000), Εισαγωγή στο Διεθνές Εργατικό Δίκαιο (Έκδοση Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2003).

Έχει δημοσιεύσει 50 περίπου μελέτες και σχόλια σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά για θέματα Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων. Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του μηνιαίου νομικού περιοδικού: «Δίκαιο των Επιχειρήσεων & Εταιριών» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη). Είναι συντάκτης πολλών γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων και έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το Εργατικό Δίκαιο και τις Εργασιακές Σχέσεις.

Εργασιακή εμπειρία (ενδεικτικά): Νομικός Σύμβουλος "PHARMA MOM GmbH" (Kronberg – Γερμανία) 1973-1975, Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της "GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ" (Αθήνα/Θεσσαλονίκη), 1978 – 1996, Νομικός Σύμβουλος της ΙΤΤ inc. (Άραξος) 1994-1998, Νομικός Σύμβουλος σε θέματα Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων της ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρίας (Αθήνα), 1994-1996, Ειδικός εμπειρογνώμων-συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/43/ΕΕ και 2000/78/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο 2001-2006.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά.